พนักงานขายสินค้า (ประจำสาขา เซ็นทรัลอุดรธานี)

 • บริษัท ไทย วัตต์ จำกัด (komonoya)
 • เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
 • 02 Jun 2021

พนักงานขาย แบรนด์ Apple  ประจำสาขาเซ็นทรัลอุดรธานี

 • บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
 • เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
 • 02 Jun 2021

พนักงานขายและบริการลูกค้า ประจำกาฬสินธุ์พลาซ่า

 • บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
 • กาฬสินธุ์พลาซ่า
 • 07 Jun 2021

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (tops market)
 • เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
 • 21 Jun 2021