พนักงานร้านอาหาร Food Loft สาขา เซ็นทรัล ชิดลม

  • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
  • เซ็นทรัลชิดลม
  • 22 Apr 2021

Commis (ผู้ช่วยเชฟครัวไทย-ยุโรป) สาขา โรบินสัน ลาดกระบัง

  • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (at taste)
  • โรบินสันลาดกระบัง
  • 29 Apr 2021