เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า B2B ประจำ สาขา ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล new

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • 22 Oct 2021

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า B2B ประจำ สาขา ในภาคเหนือ new

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ประจำสาขาในภาคเหนือ
 • 22 Oct 2021

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า B2B ประจำ สาขา ในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ new

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 22 Oct 2021

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า B2B ประจำ สาขา สิงห์บุรี new

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ประจำ Tops Plaza สิงห์บุรี
 • 22 Oct 2021

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า B2B ประจำ สาขา ตะวันออก new

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ประจำภาคตะวันออก
 • 22 Oct 2021