Central Retail Careers Central Retail | Career Website
Central Career Central Retail | Career Website

Tips & Tricks Detail

TRICK สมัครงานใน FACEBOOK อย่างไรให้โดนใจ HR

Standard Post with Image

1.อัปเดต Profile หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ได้อัปเดตเลย ยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนนั้น และเช็คข้อมูลเบื้องต้นอีกครั้งก่อนจะกด Send ไปยังบริษัทที่คุณต้องการสมัครงาน เช่น สถานบันการศึกษาของคุณได้ใส่ไว้หรือยัง ชื่อของคุณล่ะถูกหรือยัง แน่นอนว่าหากคุณผ่านคัดเลือก คุณคงไม่อยากให้คนอื่นเรียกชื่อคุณผิดหรอกเนอะ

2. Work Experience หากคุณมีประสบการณ์ทำงาน อย่ารอช้าที่จะใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไป พร้อมอธิบายรายละเอียดของงานที่คุณทำด้วยว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้ HR เห็นทักษะที่มีในตัวคุณ ยิ่งคุณใส่รายละเอียดตรงนี้ได้มากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลดีต่อการสมัครงานอย่างแน่นอน

3. Resume online การแนบลิ้ง Resume, Portfolio หรือ Linkin ลงไป จะช่วยให้การสมัครงานของคุณง่ายขึ้น เพราะมันจะเป็นตัวช่วยในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่คุณไม่มีใน Facebook และยังสะดวกต่อ HR ที่ต้องการรู้ข้อมูลของคุณมากกว่านี้อีกด้วย

4. ตั้งค่าเป็นสาธารณะ คุณต้องตั้งค่าให้คนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ส่วนเรื่องที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็น ให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว แต่ต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ทางบริษัทต้องการหรือเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการสมัครงานนะ

5. ช่องทางการติดต่อ ใส่ช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง ไม่ว่าจะเป็นอีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เพราะคุณคงไม่อยากพลาดข้อความตอบกลับจากบริษัทที่คุณสมัครงานไปหรอกจริงมั้ย

6. ข้อมูลที่ถูกต้อง สำคัญ!!! ข้อมูลที่กรอกลงไปจะต้องเป็นความจริงทุกประการ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

Share this Post:

Related Posts:Copyrights 2020 © Central Retail Corporation Public Co, Ltd., All Rights Reserved.