Central Retail Careers | หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน Central Retail | Career Website
Central Retails Careers | Tips&Tricks Central Retail | Career Website

Tips & Tricks Detail

ทักษะที่ควรมียุค MetaverseStandard Post with Image

💡 ในโลกเสมือน หรือ Metaverse ถูกสร้างโดย นักพัฒนา มา ร่าง วางผัง และออกแบบโครงสร้างโลก Metaverse ซึ่งเป็นการนำองค์ประกอบหลายๆ ส่วนมาเข้าไว้ด้วยกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียว รวมทั้งเอื้อให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกเสมือนกับโลกจริงได้ไปพร้อมกัน ผู้สร้างโลกเสมือน มีความคล้ายกับ สถาปนิก แต่ถ้าสถาปนิกใน ยุค Metaverse จำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน

  • 💻 ด้านการเขียนโค้ด
  • 💻 การเขียนโปรแกรม
  • 💻 ทักษะด้าน AI

💡โลกเสมือน มีความคลายกับ เกมส์ the sim ที่มีการสร้างตัวละคร สามารถ เลือกเสื้อผ้า รองเท้า หรือ สามารถสร้างบ้านสำหรับของแต่ละคนขึ้นมาได้ และมีสิ่ง อำนวยความสะดวก อื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง ที่คล้ายๆ กับโลกจริงๆ จึงต้องมีอาชีพ ที่คอย สร้างสรรค์สิ่งของ เสื้อผ้า แฟชั่นต่างๆ ให้ใช้ในโลก Metaverse ซึ่งปัจจุบันก็มีแบรน์ชั้นนำต่างๆเริ่มที่จะทำด้านนี้แล้ว ทักษะที่จำเป็นต้องมี

  • 💻 กราฟิกดีไซน์
  • 💻 การออกแบบ

💡 การซื้อ ขาย และลงทุน ในยุค Metaverse มีความสะดวกสบาย และความเชื่อมโยงมากขึ้น สินทรัพย์ต่างๆ ไม่ได้มีแค่รูปแบบ อสังหาริมทรัพย์ เงินสด หรือสิ่งอื่นๆ ตอนนี้มี สินทรัพย์ดิจิทัล ( “Bitcoin” หรือ “คริปโท”) เป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่าเหมือนสินทรัพย์ทั่วไป ซึ่งจับต้องไม่ได้ด้วยมือเปล่า ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ แต่สามารถซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้ ซึ่งทำงานอยู่บนโลกออนไลน์และระบบบล็อกเชน การทำธุรกรรมต่างๆ ก็จะถูกบันทึกโดยคอมพิวเตอร์นั่นเอง ปัจจุบันเราจะเห็น ผู้ที่เชียวชาญ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ สินทรัพย์ดิจิทัล มากขึ้น ดังนั่นทักษะที่จำเป็นที่เราควรมีคือ

  • 💻 ความรู้ด้านสกุลเงินดิจิทัล NFT
  • 💻 Blockchain
  • 📊 ทักษะการวิเคราะห์
  • 📑 การวางแผนกลยุทธ์
  • 💻 ทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

อย่ารอช้า !! เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Metaverse อย่างเต็มตัว หลายๆ บริษัทก็เริ่มมีการพัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัย ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ และหลากหลายมากขึ้น ใครที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในอนาคต ไม่ควรพลาดที่จะมีสกิลเหล่านี้ติดตัวไว้

ที่มา

Share this Post:

Related Posts: