โรบินสัน และเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น

centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน

เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ โรบินสัน และเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป บริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2020 จากงาน Kincentric Best Employers Thailand 2020 จัดโดยคินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

ภายในงาน คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ President of Robinson คุณเอ็ดวิน ฮอสัน President of Central Marketing Group พร้อมคณะผู้บริหาร Human Resources เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 แล้ว เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรในประเทศไทยเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาการให้รางวัลจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (High Employee Engagement) 2. การทำงานที่พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลง (Agile Working Environment) 3. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Engaging Leadership) 4. การสร้างศักยภาพของพนักงาน (Strong Talent Focus) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ส่วน คือ พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารระดับสูง โดย โรบินสันและเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ได้รับรางวัลนี้มา 2 ปีซ้อนแล้ว

การได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ สวัสดิการที่เหมาะสม สนับสนุนการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และเป็นองค์กรในดวงใจที่มีคนอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย


ที่มา

Share this Post:

Related Posts: