ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ได้รับรางวัล คปอ. มากถึง 19 สาขา

centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน​ ประจำปี 2564 (คปอ.) มากถึง 19 สาขา จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นศูนย์การค้าฯ ที่ให้ความสำคัญที่สุดในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ


ที่มา

Share this Post:

Related Posts: