เซ็นทรัล รีเทล คว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย All-Asia Executive Team ประจำปี 2564

centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน

เซ็นทรัล รีเทล คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ All-Asia Executive Team ประจำปี 2564 ในสาขา Best CEO, Best CFO, Best IR Program ประเภท Consumer Discretionary, Sell Side จาก Institutional Investor บริษัทวิจัยและนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา


โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 (Top 3) บริษัทจดทะเบียนชั้นนำของทั้ง 3 สาขา ซึ่งคัดเลือกจากประเทศและดินแดนในแถบเอเชีย (Rest of Asia) (ไม่รวมจีน และญี่ปุ่น) โดยรางวัล Best CEO มอบให้แก่นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รางวัล Best CFO มอบให้แก่นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และ Best IR Program มอบให้แก่ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาจากการให้คะแนนและความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์กว่า 4,000 รายที่เข้าร่วมคัดเลือกการจัดอับดับในปีนี้ มีการพิจารณาจากผลงานด้านความเป็นผู้นำองค์กรและด้านนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การให้ข้อมูลบริษัทอย่างครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ การนำกลยุทธ์บริษัทมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ขอขอบคุณนิตยสาร Institutional Investor สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ที่มา

Share this Post:

Related Posts: