ไทวัสดุ สนับสนุนการป้องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

ไทวัสดุ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมสนับสนุนการผลิต "อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)"

โดยมีการส่งมอบอุปกรณ์ครอบใช้งาน สำหรับผู้ป่วย ขณะนอนบนเตียงช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ อันอาจเกิดจากการไอ จาม เสมหะของผู้ปวย ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือบริเวณโดยรอบ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวถูกผลิตขึ้นด้วยฝีมือของพนักงานไทวัสดุและนายช่าง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอุปกรณ์ขึ้นมา โดยจะมีการผลิตเพิ่มเติม เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป


Share this Post:

Related Posts: