ครั้งแรกในประเทศไทย!!! เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เทียบเชิญ Professional Butcher ระดับโลกจากฝรั่งเศส

centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน

กลุ่มเซ็นทรัล และ ไทวัสดุ ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรเครือข่าย ที่มีส่วนสนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคแรงงาน และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

นับเป็นความภาคภูมิ และกำลังใจให้เรามุ่งมั่นดำเนินงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


ที่มา

Share this Post:

Related Posts: