𝘼 𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙋𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙩𝙤 𝙒𝙤𝙧𝙠 ที่พร้อมพัฒนาเพื่อนพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน

เซ็นทรัล รีเทล ดิจิทัล มีพนักงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยเรามีพนักงาน 28 สัญชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นเจเนอเรชัน Y และ Z ดังนั้นเราให้ความสำคัญมาก ๆ กับเรื่องของบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

เราตั้งใจที่จะทำให้องค์กรของเราเป็น A Great Place to Work ที่เพื่อนพนักงานสนุกกับการทำงาน เรามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน และจัดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ข้อมูลความรู้ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในธุรกิจดิจิตัลให้กับเพื่อนพนักงาน นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้าง People Manager โดยมีการอบรมหัวหน้างานเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี สามารถดูแลลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในตอนล่าสุดของ CRC - 'A Great Place to Work' วิดีโอซีรีส์ คุณกาญจนา กาญจนแก้ว ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล เซ็นทรัล รีเทล ดิจิทัล จะมาเล่าถึงภาพรวมธุรกิจ การทุ่มเทดูแลเพื่อนพนักงาน และสร้าง 'A Great Place to Work' เพื่อทีมที่มุ่งสู่ชัยชนะไปด้วยกันที่มา

Share this Post:

Related Posts: