28 ม.ค. Job Fair Interview สมัคร สัมภาษณ์ เริ่มงานทันที !!

 • Power Buy
 • คลังสินค้าคลองส่งน้ำ บางนา กม 19
 • 18 Jan 2022

Public Relation Manager

 • Siwilai City Club
 • Central Embassy
 • 17 Jan 2022

Public Relation Executive Officer

 • Siwilai City Club
 • Central Embassy
 • 17 Jan 2022

Styling and Visual Merchandise Manager

 • Siwilai City Club
 • Central Embassy
 • 17 Jan 2022

Graphic Designer

 • Siwilai City Club
 • Central Embassy
 • 17 Jan 2022

Content Manager

 • Siwilai City Club
 • Central Embassy
 • 17 Jan 2022

Marketing Executive Officer

 • Siwilai City Club
 • Central Embassy
 • 17 Jan 2022

Marketing Division Manager

 • Siwilai City Club
 • Central Embassy
 • 17 Jan 2022