ผู้จัดการแผนกและพนักงานทั่วไป สาขา เซ็นทรัล พลาซา ศรีราชา

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (tops market) เซ็นทรัลศรีราชา ประกาศเมื่อ : 22 Jul 2021

ตำแหน่ง

  • ผู้จัดการแผนก
  • แผนกธุรการ
  • แผนกแคชเชียร์
  • แผนกจัดเรียงสินค้า
  • แผนกเบเกอรี่
  • แผนกเนื้อสัตว์-อาหารทะเล
  • แผนกผักและผลไม้ (Produce)
  • แผนก ครัวไทย อาหารปรุงสุก (Delica)

APPLY JOB