POS Department Manager

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด Central Chidlom Tower ประกาศเมื่อ : 04 Nov 2021

Responsibility :

 1. ทำการ SET UP  รายการโปรโมชั่นที่ระบบ POS, เข้าใจรายการโปรโมชั่น  เพื่อจะได้ SET UP  ข้อมูลให้ถูกต้อง และตรวจสอบความถูกต้องของการ SET UP PRO
 2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ต้อง Set Up โปรโมชั่น  ให้ทันก่อนเริ่มโปรโมชั่น ทำการสุ่มโปรโมชั่น  เพื่อนำมา  Test  POS  ก่อนเริ่มโปร
 3. ทำ Report  ที่เกี่ยวข้องกับ Promotion  ให้ถูกต้อง
 4. รับฟังและศึกษาโปรโมชั่นใหม่  สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นได้
 5. ทำการแก้ไขปัญหา กรณีที่มีการแจ้งว่าโปรไม่ถูกต้อง   และต้องแก้ไขแบบรวดเร็วไม่ให้มีผลกระทบกับลูกค้า
 6. ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ และให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานที่ดีกับสาขา ,จัดซื้อ , ส่งเสริม
 7. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน

Qualification:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์และมีความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขาย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ใน Function Pivot และ Vlookup ได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

Contact

Khun Pannipa
Mobile: 065-929-0474

APPLY JOB