พนักงานแคชเชียร์ สาขา โรบินสัน จันทบุรี

 • บริษัท บีทูเอส จำกัด
 • โรบินสันจันทบุรี
 • 19 Jul 2021

พนักงานขาย สาขา โรบินสัน จันทบุรี

 • บริษัท บีทูเอส จำกัด
 • โรบินสันจันทบุรี
 • 19 Jul 2021

ผู้จัดการแผนกและพนักงานทั่วไป สาขา เซ็นทรัล พลาซา ศรีราชา

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (tops market)
 • เซ็นทรัลศรีราชา
 • 22 Jul 2021

Interior Advisor (ที่ปรึกษาด้านการตกแต่ง) สาขา เซ็นทรัลพลาซา ศรีราชา

 • มูจิ
 • เซ็นทรัลศรีราชา
 • 27 Jul 2021

พนักงานทั่วไป สาขา เซ็นทรัลพัทยา บีช

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (Central Food Hall)
 • เซ็นทรัลพัทยาบีช
 • 27 Jul 2021