หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า

 • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • เซ็นทรัลพระราม 3
 • 03 Jul 2020

หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า

 • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
 • 03 Jul 2020

Department Sale Manager (ผู้จัดการแผนกขาย)

 • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • ประจำ Central Department Store สาขาในสมุย
 • 03 Jul 2020

Department Sale Manager (ผู้จัดการแผนกขาย)

 • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • ประจำ Central Department Store สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
 • 03 Jul 2020

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (Store Manager Trainee)

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ประจำ Tops Market สาขาทั่วประเทศ
 • 17 Jun 2020

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า Tops Online

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ศูนย์กระจายสินค้า Tops Online (พระราม3 ซอย53)
 • 15 Jun 2020

ผู้จัดการแผนกฝึกหัด (Department Manager)

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • ประจำ Tops Market สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • 17 Jun 2020