Sports Consultant Department Manager

บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ประกาศเมื่อ : 20 Jul 2021

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  • ให้คำปรึกษาด้านออกกำลังกาย และการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
  • จัดกิจกรรมอธิบายและสาธิตเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องให้กับลูกค้า
  • จัดอบรมความรู้ด้านการออกกำลังกายให้กับพนักงานในสาขา

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ทางด้านการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักด้านงานบริการ ไหวพริบดี มีความกระตือรือล้น
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้าได้

สาขาที่เปิดรับ

Central World


CONTACT K.Pimrapas

TEL. 065-5107584

APPLY JOB