ตำแหน่ง Store Setup Officer

Department Store เซ็นทรัลพระรามเก้า ประกาศเมื่อ : 24 Aug 2021

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และวางแผนการจัดส่งสินค้า
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel
  • มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
  •  สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
ลักษะงาน
  • ตรวจสอบข้อกําหนดและแบบให้เป็นตามมาตรฐาน
  • รวบรวมจัดทํารายการสั่งซื้อ Asset และ Supply
  • รวบรวมจัดทํารายงานสรุปการใช้งบประมาณ
  • ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาใหม่
  • จัดทํา Defect list งานตกแต่งและก่อสร้างร่วมกับสาขา


Khun Chonlachai

Mobile: 065-929-0459

APPLY JOB